top of page

ערב פתוח לתלמידי החטיבות 4/1/2023

Updated: Jan 8

תיכון בן צבי פתח את שעריו בפני תלמידי החטיבות והוריהם וחשף את מגוון המגמות והמסלולים. התלמידים והוריהם עברו בין המגמות השונות, התרשמו מייחודיות המסלולים וקיבלו מידע על אופי הלימודים, התנאים והאפשרויות.

חוברת מידע דיגיטלית זמינה כאן ובאתר התיכון.

בהצלחה148 views
bottom of page