top of page

עשר דקות של אמפתיה

כיתה י׳8 בהדרכת מחנך הכיתה, מוטי קידר, לוקחים אחריות ויוצאים להעלות מודעות

בקרב תלמידי קריית אונו לשימוש ולהשלכות השימוש בנפצים במרחב הציבורי.


220 views

Comments


bottom of page