פורים שמח בתיכון בן צבי 🎶🎻🌸🎊

Updated: Feb 26
74 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com