top of page

פותחים שנה

בשעה טובה, בשמחה, באווירה חגיגית וברוב יופי נפתחה הבוקר שנת הלימודים תשפ"ד.

למרות הקושי ואי הוודאות שצבעו את החופשה כולה, עמלנו רבות למען שיפור ושדרוג התיכון לרווחת התלמידים והמורים. הדבר ניכר בהחלט בקירות בית הספר, במרחבי הלימוד, השהות והמסדרונות.

לרווחת כולם הוספנו עמדות מחשבים, שידרגנו מעבדות ושיפרנו את הרשת. בימים אלה נבנות שתי מעבדות מחשבים נוספות. חדרי השירותים שופצו, והוכפלו בהם מספר התאים. הוספנו פינות ישיבה מפנקות וריהוט משלים במסדרונות. הוספנו סככה כנגד הגשם לאופניים.

והיד עוד נטויה.

קיבלנו את פני התלמידים שילמדו השנה ב66 כיתות בשערים פתוחים וחגיגיים. במהלך היום התקיימו שיעורי חינוך להיכרות, ונערכו דיונים בנושא שיח מכבד וחינוך לסבלנות תוך שיח משמעותי אודות השיח הקיים במדינה בימים אלה. בהפסקה שרנו ורקדנו ואף זכינו לביקור של ראש העיר, מחזיק תיק החינוך מנהלת האגף, צוות העיר ומפקחת ביה״ס.

תודה לעיריית קריית אונו על שמאפשרים לנו לחלום ולהגשים, תודה על ההשקעה הרבה בתיכון שלנו.46 views

Comments


bottom of page