top of page

קוטפים באהבה

תלמידי כיתות י"א יצאו היום עם צוות מורים גדול והורים להתנדב ולסייע אצל חקלאים בקיבוץ גליל ים וקטפו פומליות.

הצורך דחוף, ואנו מתכננים שבכל שבוע נוכל לצאת עם מספר כיתות לסייע לחקלאים

תודה לכל מי שסייע להוציא אל הפועל, ולקוטפים אשר הפגינו רוח התנדבות מדהימה נוער איכותי וקהילה משפחתית ומחויבת.17 views

Comments


bottom of page