top of page

קונצרטים מגמת המוזיקה תשפ"א

Updated: Dec 15, 2021

מגמת המוזיקה עבדה בשנה שעברה בעיקר בהרכבים שכבתיים ,לכן קיימנו ערב לכל שכבה

שני ההרכבים היחידים שהכילו את כל השכבות היו ההרכב הקלאסי והמקהלה

לכן הם הופיעו בכל 3 הקונצרטים בהתחלה ואחר כך ההרכבים הייחודיים לכל שכבה!

89 views

Comments


bottom of page