top of page

קליפים ממסיבת הסיום של שכבת י״ב מחזור ס

תלמידי השכבה אינם משתפים פעולה בהכנת מופע הסיום ומוצאים עצמם נעולים בבית הספר.

על מנת להשתחרר מבית הספר יוצאים התלמידים במסע חיפושים אחר המפתח של בית הספר.

בזמן שהתלמידים כלואים בבית הספר המחנכים שרים וגם רוקדים..

השער נפתח והתלמידים עדיין מתקשים לצאת החוצה

קליפ שכבתי


320 views

Commentaires


bottom of page