top of page

רוח של התנדבות

והפעם קטיף אפרסמונים של כיתות י"ב 7 ו י"ב 22 שלוו על ידי המורים.

היה מאתגר מאד אבל משמעותי. טוב לקחת חלק.22 views

Comments


bottom of page