top of page

רוקחים אהבה במגמת הכימיה

במסגרת השתלמות "הבינתחומי" נחשפים מורים מתחומים שונים לתכנים של מורים אחרים.

יגאל לינקובסקי ממגמת כימיה הדגים שיעור כימיה שערך לתלמידים לקראת יום האהבה. במסגרת שיעור זה רקחו המורים קרם ידיים ולמדו משהו על כימיה ואהבה.3 views

Comments


bottom of page