רישום למועד חורף תשפ"א

לתשומת לבכם

ההרשמה למועד חורף

מסתיימת ביום א' 1.11

52 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com