top of page

הרמת כוסית ועוד

Updated: Sep 17, 2023

מליאת מורים חגיגית לכבוד ראש השנה בשאיפה לשנה טובה של פריצות דרך

נבחרת ״המורים המובילים״ הציגו את תחומי הדעת והמיומנויות שיובילו במסגרת קהילה לומדת בפיתוח המקצועי
46 views
bottom of page