top of page

הרמת כוסית ועוד

Updated: Sep 17

מליאת מורים חגיגית לכבוד ראש השנה בשאיפה לשנה טובה של פריצות דרך

נבחרת ״המורים המובילים״ הציגו את תחומי הדעת והמיומנויות שיובילו במסגרת קהילה לומדת בפיתוח המקצועי30 views
bottom of page