top of page

* שבוע העברית -במלוא מובן המילה *

מילים יוצרות מציאות במלוא כוונתן,

וביטויים הם דרך הבעתית מעניינת המרחיבה אסוציאציות (תסמיכים) של דוברים שונים.

השבוע עלתה תערוכת כרזות של ניבים שיצרו תלמידי כיתות י', ובה הוצגו ניבים עם הפניית ברקוד למשמעויות העולות מהם.

כל כיתה הציגה ענן אסוציאציות לניב והציגה אותו באופן יצירתי.

שיאו של השבוע הוא הפסקה פעילה חגיגית במיוחד שהפעילו היום תלמידי י'.

תלמידי התיכון עברו בתחנות השונות, שיחקו במשחקי שפה שהכינו התלמידים  והשתתפו בחידון "קהוט".

שבת שלום8 views

Comments


bottom of page