top of page

שבוע העברית בתיכון בן צבי - העברית לובשת סטייל

שבוע העברית נפתח עם תערוכת עברית הנושאת את המוטו 'העברית לובשת סטייל'.

(המילה 'סטייל' נבחרה על פני החלופה העברית 'סגנון' בהתאם לרוח התערוכה ולמטרותיה.).

התערוכה מציגה קולקציה (אסופה) של מלבושים ואקססוריז (אביזרי אופנה) שהביאו תלמידים משכבת י' בליווי צוות עברית לאחר שהטביעו עליהם מאוצרות השפה, מדיוקיה וממגוון ניביה.

תלמידי מגמת מוזיקה הופיעו בפטיו עם השיר 'אליעזר בן יהודה', כשתלמידים מי"א 11 קיימו מכירת עוגיות בצורת אותיות ותה .

שיאו של השבוע הוא הפסקה שתלמידים משכבת י' מפעילים ברגעים אלה, שבה מוצגים דוכנים למשחקי לשון , ונערך חידון קהוט נושא פרסים.

אין ספק שהיה שבוע מלא עברית ב... סטייל.
94 views

Comentarios


bottom of page