top of page

שיעור בגאווה

בתיכון בן צבי מחנכים לנאורות, לפלורליזם ולשוויון בין כל בני האדם, לצד כבוד ודרך כלפי מקורות השורשים שלנו.


חודש הגאווה מאפשר לנו להביע את היותנו אוכלוסייה המחבקת כל אדם ודרך.

לצד שיעורי החינוך בנושא, הוקמה

תערוכת "חושן" בפטיו התיכון, המציגה מקצת התכנים, האנשים והמסגרות המלוות את היום הבינלאומי למאבק בלהט"פוביה.43 views

Comments


bottom of page