שירה הלברשטיין מצטיינת חברתית

שירה הלברשטיין מכיתה י"ב 4 מצטיינת חברתית של המחוז.60 views