top of page

שכבת י"א - פעילות לזיכרון השואה

בשבוע האחרון יצאו תלמידי שכבת י"א למכון הבינלאומי לחקר השואה - משואה.

התלמידים עסקו בנושאים שונים, כגון התעמולה הנאצית, שאלת הזהות במחנות ההשמדה, רגעי השחרור והקשיים שאיתם התמודדו הניצולים לאחר השחרור.

כמו כן התעמקו במשמעויות של אירועי השואה, בהשלכותיהם אל ההוויה שלנו ובחשיבות הזיכרון הקולקטיבי בחברה הישראלית כפי שבא לידי ביטוי במשפט אייכמן.

בנוסף, זכו התלמידים להשתתף במפגש עם ניצולי שואה שחלקו עימם את סיפורם המרגש ומעורר ההשראה.
76 views

Comments


bottom of page