שנת לימודים מוצלחת ממועצת התלמידים

מועצת התלמידים של תיכון בן צבי מברכת את תלמידי וצוות בית הספר לחזרה נעימה עם פתיחת שנת הלימודים 💐


98 views0 comments

Recent Posts

See All