top of page

שנת לימודים מוצלחת ממועצת התלמידים

מועצת התלמידים של תיכון בן צבי מברכת את תלמידי וצוות בית הספר לחזרה נעימה עם פתיחת שנת הלימודים 💐


108 views
bottom of page