top of page

תחרות הדלת המחופשת

במהלך השבוע שקדם לפורים התקיימה תחרות בין הכיתות - תחרות הדלת המחופשת. הכיתות שהשתתפו עמלו וקישטו את הדלתות ביצירתיות רבה.

להלן הנבחרת שהגיעה לגמר מימין לשמאל:

1. דלת חיילת מילואים - מחווה למחנכת שחזרה ממילואים י"א 20

2. ⁠י"א 4 עשו מחווה למורה למתמטיקה וחיפשו את הדלת לספר מתמטיקה.

3. ⁠כוס קפה של בוקר י' 11

4. ⁠הצוללת הצהובה י"א 11

5. ⁠דלת ברוח התקופה האחרונה

 ביחד נרפא את השבר י' 24

6. המניונים בישראל י"א 15

7. ⁠עולם הממתקים י"א 17

8. ⁠ברבי י"א 8

9. ⁠המומיה י"ב 11

10. ⁠מחווה למורה לעברית האהוב על הכיתה - י"א 14

הזוכים:

מקום שלישי - דלת 2 י"א 4

מקום שני - דלת 1 חיילת מילואים

מקום ראשון - דלת מס 5 י' 24

ביחד נרפא את השבר.28 views

Comments


bottom of page