top of page

תעודת בגרות - מחזור נ"ח

בוגרי מחזור נ"ח הגיעו אתמול לתיכון לקבל תעודת בגרות. מפגש חגיגי בפטיו ואחר כך מפגש כיתתי עם המחנכים היו הזדמנות להעלות חוויות, לשתף, להצטלם ולקבל את התעודה.

בהצלחה לבוגרים!108 views
bottom of page