top of page

עִתּוֹן (בֶּן) הַצְּבִי

עִתּוֹן (בֶּן) הַצְּבִי הפרוש במקבץ זה הוא מבט ויזואלי

לתחום הדעת עברית דרך עיניהם של תלמידי שכבת י'.

התלמידים חקרו היבטים שונים של השפה העברית לדורותיה

ויצרו מדורי עיתון עכשוויים, המגישים חדש לצד ישן.

הגוונים המסורתיים של העברית לצד גווניה החדשים

מאירים את השפה החיה והמתפתחת

בקצב השינויים המתרחשים בה.

אמצעי המדיה החדשים חושפים מרקם תרבותי אנושי

של דוברי העברית מאז ועד היום.


32 views

Comments


bottom of page