top of page

100 ימים בשבי

יום המאה צוין בתיכון באווירת הזדהות ותמיכה במשפחות ובתפילה לשובם של החטופות החטופים הביתה.

נערכו שיעורי חינוך שהתקיימה בהם חשיפה לכתבות, לעדויות, לשמות ולמיצגים, התקיימו דיונים בנושא, ונשמעו שירים המסמלים את התפילה לשיבה.

מתפללים לשובם
7 views

コメント


bottom of page