top of page

השאלת ספרים תשע"ח


פרוייקט השאלת ספרים בתיכון בן צבי הרחיב את פעילותו השנה ומספק לרוב תלמידי בית הספר את ספרי הלימוד לשנת תשע״ח.

בתיכון שלנו כל תלמיד מקבל ספרים על פי מערכת אישית וייחודית לו.

אנו מאחלים בהצלחה לכל תלמידינו.


134 views
bottom of page