מדעי המחשב - רכישת ספרים


אנו מתכננים לקיים רכישה מרוכזת של ספרי הלימוד של מקצוע מדעי המחשב

תלמידים שאינם בפרויקט השאלת הספרים ומעוניינים לרכוש את ספרי הלימוד מתבקשים

להירשם בטופס הבא - https://goo.gl/forms/6vAmoBEEKORemKhG3


198 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com