top of page

יריד מעורבות חברתית


ביום שני 18.9.2017 התקיים יריד התנדבות עירוני להצגת נושא המעורבות החברתית בתיכון י. בן צבי

תלמידי שכבבת י' קיבלו מידע על התכנית ולאחר מכן יצאו להפנינג מקומות התנדבות לקבלת הסברים ורישום לתכניות השונות.


157 views
bottom of page