top of page

יום צה"ל - שכבת יב'


היום התקיים יום צה״ל לשכבת י״ב בו קיבלו התלמידים מידע בנושא מכינות קדם צבאיות ושנת שרות, הוקמו ביתנים של גופים אלו למתן מידע חשוב לתלמידים. בנוסף קיבלו התלמידים הרצאה על תהליכי המיון והשיבוץ לצה״ל ע״י הגב׳ צופית גייסט מפקדת לשכת גיוס ב״ש לשעבר.


145 views
bottom of page