מפגשים בין קהילתיים - שכבת יא'


בני נוער משכבת יא נפגשו עם בני נוער משכבת יא בגבעת שמואל. המפגשים עסקו בזהות ישראלית ובמסגרתם נערך שיח מקדם בין שני המגזרים מתוך רצון ליצור שיתופי פעולה, היכרות עם האחר והבנה שניתן לחיות כעם מאוחד.

המפגשים הם חלק מפרוייקט זהות ישראלית של שכבת יא' בו נפגשים עם בני נוער ממגזרים שונים בחברה הישראלית.


148 views0 comments

Recent Posts

See All

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com