top of page

שבוע אהבת חינם


מועצת התלמידים בתיכון בן צבי מציינת את שבוע אהבת חינם ברחבי ביה״ס ובפטיו בזמן ההפסקה הגדולה. ביהס קושט במשפטי תודה והערכה, תלמידי ביהס בחרו שירים אותם הקדישו לאנשים משמעותיים בחייהם ובזמן ההפסקה הגדולה הצטלמו התלמידים עם אנשים אותם הם מעריכים ואוהבים.


361 views
bottom of page