שבוע אהבת חינם


מועצת התלמידים בתיכון בן צבי מציינת את שבוע אהבת חינם ברחבי ביה״ס ובפטיו בזמן ההפסקה הגדולה. ביהס קושט במשפטי תודה והערכה, תלמידי ביהס בחרו שירים אותם הקדישו לאנשים משמעותיים בחייהם ובזמן ההפסקה הגדולה הצטלמו התלמידים עם אנשים אותם הם מעריכים ואוהבים.


337 views0 comments

Recent Posts

See All