top of page

שכבת י' - קורס הכשרת מחלץ קל


תלמידי שכבת י' לוקחים חלק בפרויקט ארצי מטעם פיקוד העורף בשיתוף עם משרד החינוך להכשרת מחלץ קל.

התלמידים עוברים הדרכה תיאורטית ומעשית כאשר המטרה להכשירם לתת סיוע כמחלץ קל בעת אירועי חירום לאומי כגון רעידות אדמה, נפילות טילים ושריפות.


806 views
bottom of page