top of page

פעילות בהנדסה גנטית - ביוטכנולוגיה יב'


תלמידי י"ב ממגמת הביוטכנולוגיה השתתפו ביום א בפעילות מחקר "בלשית" בה נתבקשו לזהות באיזו מבחנה מסתתרות מולקולות DNA מהונדסות שמכילות את הגן להורמון הגדילה. הזיהוי התבצע בשיטות העבודה המקובלות ככיום במחקר הביוטכנולוגי כמו: חיתוך הDNA באמצעות אנזימים מיוחדים, הרצה של הDNA על ג'ל בשדה חשמלי, החדרה של ה DNA לחיידקים וPCR. הפעילות התבצעה במעבדה במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן. התלמידים עבדו במקצועיות, הפגינו ידע רב ומצאו את המולקולות המהונדסות!!


134 views
bottom of page