top of page

מגמת ניהול עסקי שכבת יב' - סיור


ביום ד, ב-15 בנובמבר יצאנו כיתות יב 19, 13 ממגמת ניהול עיסקי לסיור מקצועי.

את הסיור התחילו באתר חברת החשמל בחדרה - ״אורות רבין״ שם קיבלו הרצאה מעניינת ומאירת עיניים במיוחד וסיור בתחנה עצמה,

התלמידים כמובן התרשמו מאוד מהגודל של התחנה, מהנתונים שהוצגו בפניהם ומהטכנולוגיות שנחשפו אליהם. לאחר מכן המשיכו לנצרת עלית לחברה המתוקה ביותר בארץ, מפעל ״עלית״,

שם קיבלו הסבר מפורט על החברה ועל מוצריה וסיירו במפעל עצמו, שכלל ריחות מהאגדות. הם קינחו בטעימות, איך לא?.. וחזרו ממותקים במיוחד..


140 views
bottom of page