top of page

סיורי שלח לירושלים - שכבת י


לימודי השל"ח בתיכון בן צבי עוסקים בהכרת הארץ ואהבת המולדת.

במסגרת התכנית שכבת י' תצא לסיורים שונים ברחבי הארץ במטרה ליצור היכרות בסיסית עם הארץ, עם מורשת העם ועם ההוויה הישראלית כתשתית לטיפוח האזרח הישראלי של המחר. אחד מארבעת סיורי של"ח נקרא - "סדנת ירושלים". במסגרת תכנית זו יצאו התלמידים לסיור בירושלים, כאשר הנושא המנחה הינו 70 שנה למדינה.

בסיור זה התלמידים יבקרו באתרים משמעותיים וסמליים כגון: כנסת ישראל, הר הרצל, שכונת נחלאות, הרובע יהודי, הכותל, שוק מחנה יהודה.


227 views
bottom of page