top of page

הגשר לקשר - מפגשים קהילתיים


תיכון "בן צבי" מוביל יוזמה חינוכית של מפגשי תלמידים ממגזרים שונים בחברה הישראלית. יוזמה זו נועדה להעמיק היכרותו של התלמיד עם רבגוניותה של החברה בה אנו חיים.

המיזם, שבו משתתפים כל תלמידי שכבת י"א, מפגיש את תלמידי קריית אונו עם תלמידים מכל הארץ, מקבוצות אוכלוסייה שונות ויש להניח כי ההזדמנות שיצרו אנשי החינוך מאפשרים שיח מעמיק וחברי בין בני הנוער בגילאים אלה.

היום אירחו מורים ותלמידים מתיכון "בן צבי" שתי כיתות וצוות חינוכי שכלל: מורים, מנהל שכבה וסגן מנהל מתיכון "אלפארוק" בכסייפה, ישוב בדואי בנגב.

תלמידי התיכון לקחו חלק פעיל בהכנת הפעילויות ובהובלתן. גם מורים וסטודנטים של פרויקט "אקדמיה-כיתה" נרתמו בהתלהבות למען הצלחת האירוע.

פרויקט זה של מפגשים מאפשר את חיזוק עבודת הצוות, כמו גם מעודד הקמת מנהיגות צעירה מקרב התלמידים ולפעילות חינוכית ערכית של קבלת האחר הלכה למעשה.

התיכון הכין תכנית אירוח עשירה ומגוונת: משחקי היכרות, סדנת אומנות - מעגלי שיתוף, מעבדת קסמים בכימיה, ריקודי עם, "נחל זורם", פעילות שיח בערבית ובעברית ותחנות ספורט חווייתיות.

בפרידה ציינו כל המשתתפים כי פעילות חינוכית ערכית מסוג זה היא ערובה ליצירת חברה שוויונית, סובלנית וסולידרית

תלמידי תיכון כספייה התארחו בביה"ס לפעילות משותפת, והמכתב שהשאירו מאיר את מה שהרגיש הלב .

"רצינו להגיד תודה, תודה אמתית, על אירוח למופת וחשיפה שלנו לכלל מרכיבי בית הספר. תודה על שנתתם לנו להיכנס ולהיפגש עם התלמידים המדהימים של בית הספר. תודה על הליווי הצמוד, על הסדנאות המושקעות.

תודה על הפגישה עם אנשי הצוות המסורים שעוררו רושם עז בכולנו כמורים לעתיד.

תודה על המפגש עם התלמידים לשיחה במעגל שעוררה אף היא מחשבות רבות על חינוך ועבודה חינוכית במדינת ישראל היום.

אך יותר מכל רצינו לומר לכם תודה על העבודה המדהימה שאתם כצוות מחנכים ואנשי טיפול עושים. עבודת קודש חינוכית וחברתית שמעטות נעשות כמוה ברחבי הארץ. רצינו לחזק את ידיכם ולומר לכם המשיכו לעשות את העבודה המדהימה ומעוררת ההשראה שאתם עושים!

אז מכולנו- תלמידים ומורים בית ספר אלפארוק כסייפה תודה, תודה, תודה רבה!"


198 views
bottom of page