top of page

תרגילי בימוי מגמת תיאטרון 2017


התלמידים העלו תרגילי בימוי על פי "הנפש הטובה מס'צואן" , מאת ברטולד ברכט.

חמישה תרגילי בימוי, הציגו פרשנות עכשווית למחזה "הנפש הטובה מסצ'ואן" מאת ברטולד ברכט. המחזה עוסק במאבק ההישרדות של האדם הקטן בעולם חומרני, על הצורך לשרוד מול הרצון להישאר אדם מוסרי.

הפרוייקט הוצג בפני תלמידים, מורים והורים ב - 12-13.11.

המשחק היה מרשים מאוד ושיקף עבודה רצינית וכישרונות רבים.


150 views
bottom of page