top of page

יום המורה


לכבוד יום המורה בחרו אגף החינוך בעירייה, ועד הורי בית הספר ומועצת התלמידים, להגיד תודה ולהזכיר לצוות ההוראה בבית הספר כמה הוא מוערך.

ברכות נאמרו, בתאים הונחו מכתבים אישיים, מתנות מתוקות והפתעות קטנות חיממו את הלב לאורך כל היום.


198 views
bottom of page