יום העברית 2018


כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, הוא יום הלשון העברית. תלמידי כיתה י' מדעית מזמינים את אוהבי העברית ושוחריה לחוות את נס תחייתה מזווית נוספת ולהיחשף למכמניה הרבים...


95 views