תרומות דם - שכבת יב


שכבת י״ב התגייסה למבצע תרומת דם, כל הכבוד 👏🏻👏🏻


113 views0 comments

Recent Posts

See All