סיור לימודי - יא כימיה


תלמידי כימיה בשכבת יא יצאו ליום פעילות לסיכום למידת נושא הסוכרים בירושלים...

הם טעמו שוקולד ולמדו על הרכבו הכימי, הכינו סוכריות טבעיות, בנו מולקולות של סוכרים ועוד... היה מתוק!


153 views0 comments

Recent Posts

See All