סיור לימודי - יא כימיה


תלמידי כימיה בשכבת יא יצאו ליום פעילות לסיכום למידת נושא הסוכרים בירושלים...

הם טעמו שוקולד ולמדו על הרכבו הכימי, הכינו סוכריות טבעיות, בנו מולקולות של סוכרים ועוד... היה מתוק!