סיור לימודי - יא כימיה


תלמידי כימיה בשכבת יא יצאו ליום פעילות לסיכום למידת נושא הסוכרים בירושלים...

הם טעמו שוקולד ולמדו על הרכבו הכימי, הכינו סוכריות טבעיות, בנו מולקולות של סוכרים ועוד... היה מתוק!


תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com