top of page

חצי גמר הכימיאדה


נבחרת הכימיה י"א י"ב השתתפה היום בחצי גמר הכימיאדה. מתוך 300 תלמידים מכל הארץ רק 30 יעלו לגמר נחזיק להם אצבעות 🙏🙏🙏

בתום המבחן התלמידים שמעו הרצאה בנושא "טכנולוגיות כימיות" וסיירו במעבדה לפיתוח טכניקות לזיהוי חומרי נפץ ובמעבדה לBioMimetics.


167 views
bottom of page