top of page

העץ והפרי


סדר טו בשבט לגימלאי קריית אונו בתיכון בן צבי. במסגרת המעורבות החברתית הוזמנו גימלאי קריית אונו לסדר טו בשבט עם הבוגרים של ביהס. בערב חגיגי ומיוחד נשמעו ברכות מרגשות, השתעשעו בחידון ההולם את האירוע, הושרו שירים וקינחו במתוקים. היה קר בחוץ אבל הלב בחדר המורים שהפך מזמן לאולם אירועים - היה חם.


99 views
bottom of page