top of page

משנכנס אדר מרבין בשמחה ובתעודה


בתיכון בן צבי סוגרים מחצית בבוקר חגיגי במיוחד. החגיגות נפתחו במופע נמרץ של להקת מחוץ למסלול של התיכון. אחריה עלו לבמה ido b & zooki והצליחו להרקיד את התלמידים בחצר שטופת השמש. בכיתות נערך המרוץ לתעודות, חידון נושא פרסים שכלל תכנים מתחומי הדעת השונים ובסימן חגיגות 70 למדינה. בתום יום מרגש זה קיבלו התלמידים תעודה והערכה על היותם חלק מהמרקם המיוחד של התיכון, תיכון בן צבי האגדי.


135 views
bottom of page