top of page

אות הפעיל המצטיין תשעח


תלמידתינו רון דהאן יב 17 קיבלה את פרס הפעיל המצטיין של מחוז מרכז והתלמידים

דור קרימהנט יב 3, איתי גול יב 16 ומאי פכט יב 5 קיבלו אות הוקרה של מחוז מרכז על פעילותם ותרומתם לקהילה. ההתרגשות היתה גדולה. תלמידי בית הספר ומוריו גאים בהם מאוד על תרומתם ופועלם.


98 views
bottom of page