top of page

מרוץ בכושר שכבת יב


היום התקיים מרוץ בכושר, אירוע מסורתי , שמקיים תיכון בן צבי לסיכום לימודי החינוך הגופני במסגרת בית הספר. כל תלמידי שכבת יב מתכנסים בפארק להפנינג שמח במיוחד במסגרתו נערכים מירוץ עממי ומירוץ תחרותי המשלב אלמנטים של כושר קרבי (גם לבנים וגם לבנות).

בתלבושת אחידה יצאו 580 תלמידי השכבה למקצים השונים. הכיתות מגויסות מאוד לתחרות זו והתלמידים מגיעים להישגים ספורטיביים ראויים להערכה. כל מחנכי השכבה והמרכזת ענת ג'קסון לקחו חלק בארגון ובעדוד. צוות המורים לחינוך גופני ומרכזי המקצוע קובי שמאי ורועי ילוז ניצחו על אירוע שהתנהל באופן מופתי.

פרחי הוראה ממכון וינגייט תרמו גם הם ליום המקסים הזה. שיתוף פעולה פורה ומבורך המביא לידי ביטוי את החשיבות שמייחס בית הספר לתחום הספורט.


336 views
bottom of page