פעילות קהילתית מגמת אמנות


פעילות עם קשישים בבית אורנשטיין,

תלמידי כיתה י אמנות ועיצוב באו לצייר עם דיירי הבית היה מקסים.


64 views