top of page

מאי פכט - העצמה נשית


מאי פכט תלמידת כיתה יב' 5

יצרה את פרוייקט "גולדה" - המתמקד בהצעמה נשית לנערות החל מכיתה ז'

מטרת הפקוייקט היא לעזור לבנות ולגבש את זהותם מתוך בחירה אמתית ולא מתוך הסללה מגדרית שהחברה מכוונת אליה.

כתבה שפורסמה בידיעות אחרונות


143 views
bottom of page