לקראת בחינת הבגרות בעיצוב


הכנות אחרונות לקראת בחינת בגרות בעיצוב.

תלמידי יב מספרים על הפרוייקט לכיתה י.


119 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com