הפקות בגרות מגמת תיאטרון


על האש | דרור קרן

מילה של אהבה

גן ריקי

משוגעת


265 views0 comments

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com