top of page

האסון בנחל צפית


כל קהילת תיכון בן צבי מצטרפת לדבריו של מנכ״ל משרד החינוך:

שלום רב,

מערכת החינוך מרכינה ראשה ומתייחדת עם מותם של 10 מתלמידיה באסון נחל צפית.

▪ אלה אור – תיכון אמית, מעלה אדומים ▪ מעיין ברהום – בית הספר בויאר, ירושלים ▪ אגם לוי – קריית חינוך דרור, מושב חרות ▪ צור אלפי – תיכון רבין, מזכרת בתיה ▪ גלי בללי – תיכון שמעון בן צבי, גבעתיים ▪ רומי כהן – תיכון מבואות עירון, מושב מאור ▪ אילן בר שלום – תיכון עמית, ראשון לציון ▪ שני שמיר – תיכון שוהם, שוהם ▪ עדי רענן - בית הספר הימי מבואות ים, מכמורת ▪ יעל סדן – תיכון אמנויות, ירושלים

סיפורם, תמונותיהם, חלומם, תכניותיהם לחיים, מקומם בכיתה, תקוותיהם, חיוכם, חונקים את גרוננו, ואנו המומים וכואבים את לכתם.

בשעה קשה זו אנו מבקשים לחזק את ההורים, את הצוותים החינוכיים, את התלמידים - חבריהם לכיתה ולבית הספר של הנספים בשיטפון הנורא – ואת קהילת בית הספר כולה.

זהו אסון כבד מנשוא, ואנו מעניקים מעטפת רגשית מקיפה ומקצועית לבתי הספר ולמשפחות, ובכלל זה צוותים לשעת חירום, מדריכים, מפקחים ופסיכולוגים. במהלך הלילה פתחנו את בתי הספר שלמדו בהם נפגעי האסון, ואליהם הגיעו תלמידים שביקשו לשתף, ולהיות יחד. ביום ראשון נמשיך את פעולות החיזוק והתמיכה, ולהעמיד כל סיוע אפשרי.

זהו יום קשה לכל בית ישראל. שמואל אבואב


155 views
bottom of page