מסיבת סיום שכבת יב


מסיבת סיום שכבת י״ב מחזור נ״ה ״שכבה נ״הדת״


306 views0 comments

Recent Posts

See All

תיכון ע"ש י. בן -צבי | רחוב שלמה המלך 31, קריית אונו | טלפון : 03-6350425 | פקס : 03-5349223 | tihonbenzvi@gmail.com