top of page

יישומים בביוטכנולוגיה - מחקר הביוטק


תלמידי יב במגמת הביוטכנולוגיה סיימו בהצלחה רבה עבודת מחקר במכון אקדמי, בהיקף של 5 יחידות לימוד.

נושא המחקר עסק בהקניית עמידות לגידולים חקלאים כנגד נגיפים בשיטות של הנדסה גנטית. אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מהיר. השטחים הפנויים שראויים לחקלאות מצטמצמים. השילוב של מגמות אלו יוצר קושי הולך וגובר לספק די מזון ל-7.4 מיליארד בני אדם ברחבי העולם וההנדסה הגנטית מספקת נתיב יישומי לפתרון.

התלמידים חקרו בצוותי מחקר, האם החדרת מקטע גנטי חדש לצמחי מלפפון יכולה להקנות לצמחים עמידות בפני וירוסים שתוקפים צמחים אלו ופוגעים ביבולים.

לDNA של הצמחים המהונדסים הוחדר מקטע של הוירוס. התברר כי החדרת מקטע כזה מאפשרת לתאי הצמח לזהות את הווירוס ולתקוף אותו לפני שהוא מצליח להזיק לצמח. גידול זנים כאלו, תאפשר לחקלאים, להשיג יותר יבולים ליחידת שטח ולצמצם משמעותית את הצורך בריסוסים שמטרתם להשמיד את החרקים המהווים נשאים של הווירוסים הפוגעים בצמחים.

התוצאות החיוביות שקיבלו, מדגימות כיצד הטכנולוגיה של הנדסה גנטית יכולה לתרום לביטחון התזונתי תוך שמירה על איכות הסביבה.

בנוסף לעבודת הגמר בכתב, תלמידי המגמה קיימו דיאלוג עם הקהילה, הציגו את המחקר והעבירו סדנאות בנושא ההנדסה הגנטית בקהילות שונות: תלמידי יסודי ועד תיכון, תנועות נוער וגמלאים.

כל צוות, הכין כרזה מדעית המציגה את הנושא והממצאים העיקריים שגילו.

הכרזה של הצוות: חצרוני נועם, גולני עדי ויעקובוביץ גלי זכתה במקום השלישי בתחרות הכרזות הארצית שנערכה בטכניון.


414 views
bottom of page