top of page

מפעל הגלידה של תלמידי י' כימיה


תלמידי הכימיה בשכבת י' סיכמו את השנה בלמידה משמעותית על הכימיה של הגלידה ובסופה הכינו גלידה בעצמם..

היה קריר וטעים!!

לכל המעוניינים מצורף המתכון להכנה בייתית.

חופשה נעימה לכולנו...


173 views
bottom of page